Jump to content
Arduino.lk Community Sri Lanka
 • Announcements

  • Team Arduino.lk

   Arduino Stater Kit 2 එකක් දිනාගන්න.   11/13/2017

   arduino.lk community වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබගේ ගැටළු අදහස් මෙහි පළකර Rs 3650.00 වටිනා Arduino Stater Kit 2 එකක් දිනාගන්න. ඔබ කල යුත්තේ Arduino, හා සම්බන්ධ අදහස්, ලිපි, කමෙන්ට් මෙහි පල කර මෙහි ඇති LeaderBoard එකේ පළමු තැනට පැමිණීමයි. සැම මාසකම අවසාන දින 11.55 PM හොදම Contributor තෝරනු ලැබේ
  • Team Arduino.lk

   Arduino Uno r3 දැන් Rs 950.00 යි.   11/13/2017

   Arduino Uno r3 දැන් Rs 950.00 යි. ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න දැන්ම පිවිසෙන්න https://shop.arduino.lk

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. I am looking forward to interfacing a stepper motor with the PMC006B driver using Arduino. I did find only the below link regarding this driver. If anyone has used this driver before, please contact me. https://www.robotdigg.com/product/890/RS485-protocol-GECKO-stepper-controller,-IO-Module
 3. ,මම ultrasonic senser dala ස්වයංක්‍රිය වතුරමොටරය ක්‍රියාත්මක වන සිස්ටම් එකක් හැඩුවා. එත් එකෙ ප්‍රශ්න ටිකක් තියනවා. 1. Lcd එකෙ පෙන්නන වතුර ලිටර් ප්‍රමානය වෙන්ස් වීම්. 2. වතුර මොටරය offlow ප්‍රමනය වනතුරු කියාත්මක වන නිසා. අතර මග මොටරයට හුලන් ඇද්දොත් මොටරය පිච්චිම. 3.සිස්ටම් එක දන්න housing එකක් hoya ganna bari wiima. මෙ ප්‍රශ්න ටිකට කටද විසදුමක් දෙන්න පුලුවන්... ලොකු උදව්වක්.... ඔන නම් වයිබර්,වට්සැප් කතා කරන්න.0776228943
 4. dear bro, before emailing me take thins into count, if u are not a positive minded person do not email. if u are full of work and a professional, do not email. if u are willing to create stuff, if u get high by achievements, do mail. [email protected]
 5. mama programming danne na. net 1n downlaod karala edit kare. me code 1a pro mini 1ta upload kare. code receive from dialog remote . sending code daewoo . namuth daewoo tv 1a code receive karanne na. " irsend.sendNEC(0x71F9F1D7, 32) " NEC protocol 1a daewoo tv walata match wenawada danne na. daewoo protocol 1a danna kenek reply 1k denna. me project 1a arduino remote test ekata aulak nathuwa code hariyatama receive wenawa. problem 1a koathanada kiyala kiyanawada..? pls reply me.. Thanks.... ir_repeater_new.ino
 6. course Arduino course for Beginners

  Arduino මුල ඉදලා ඉගන ගන්න අයට අපි සම්පුර්ණ course එකක් නිර්මාණය කරා ඔයාලා Register වෙන්න 01. මුලින්ම https://lms.thingerbits.com/login මේ ලින්ක් එකට ගිහින් account එකක් හදාගන්න 02. ඊට පස්සේ Course වලට ගිහින් ARDUINO FOR BEGINNERS තෝරන්න 03. Enrollment key එකට ADE001 ලබා දෙන්න Beginner level ___________________________________ Introduction to Arduino Chapter 01 LED Blink Chapter 02 Two LEDs Blink Chapter 03 LED bar graph Chapter 04 LED Blink Smoothly Chapter 05 Control LED Through Push Button Chapter 06 Serial Communication Chapter 07 Analog Digital Convert Chapter 08 RGB LED Chapter 09 Buzzer Chapter 10 Temperature Sensor Intermediate level ___________________________________ Chapter 11 DC Motor Chapter 12 Servo Motor Chapter 13 LCD Display Chapter 14 Ultrasonic Ranging Chapter 15 LED Matrix Chapter 16 Vibration Switch Chapter 17 Infrared Remote Chapter 18 Digital Display Chapter 19 Keypad Chapter 20 Stepper Motor Advanced Level ___________________________________ Chapter 21 Acceleration sensor Chapter 22 Joystick Chapter 23 Temperature & Humidity Sensor Chapter 24 Infrared Motion Sensor Chapter 25 Solder Circuit Board Chapter 26 Bluetooth Control Chapter 27 WIFI and Ethernet Chapter 28 GSM and GPRS Chapter 29 RF Communication Chapter 30 Arduino Visual Programming (XOD)
 7. fritzing ගැන දැනගනිමු.

  ඔය සොෆ්ට්වෙයා එකේ අපි LED එක හයිකරලා බෝඩ් එකට පවර් දුන්නොත් LED එක oN වෙනවා වගේ මොනවාහරි දෙයක් තියෙනවද? එහෙම තිබ්බොත් අපිට මැශින් එකෙන්ම සර්කිට් එක ඩිසයින් කරගෙන අඩුපාඩු බලන්න පුළුවන්... ඕකේ පවර් දෙන්න බැටරි වගේ ඔප්ශන් තියෙනවද?
 8. fritzing ගැන දැනගනිමු.

  ela bro..
 9. හලෝ කට්ටිය...

  මම රෙජිස්ට වෙද්දී දැම්ම නම වෙනස් කරගන්න පුලුවන්ද? ඒවගේම මට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ ෆෝරම් එක හදපු ස්ක්‍රිප්ට් එක මොකද්ද කියලාද?
 10. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Arduino බෝඩ් එකකින් LED එකක් කරන හැටි. pinMode 13 කියලා තියෙන්නේ LED එක ගැහුවේ 13 වෙනි පින් එකට නිසා. වෙන පින් එකකට ගහලා ඉලක්කම වෙනම් කලාම වැඩ කරනවා.. digitalWrite(13, HIGH); කියන එක තමයි LED වගේ දෙයකට (Digital දෙයක්) පවර් එක දෙනකොට, ඔන් කරනකොට දෙන්නේ.. digitalWrite(13, HIGH); 13 කියන්නේ අර පින් එක. HIGH කියන්නේ ඒකට පවර් දෙන්න කියන එක. ඊට පස්සේ digitalWrite(13, LOW); කියලා දෙන්න. එතකොට LED එකට යන්නේ Low power එක. එතකොට LED එක ඕෆ් වෙනවා.. ට්‍රයි කරලා බලන්න.. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කියන්න..
 11. sensor HC-SR04 Ultrasonic Sensor

  nice post. can you write this post in Sinhala???
 12. Phone එකෙන් අර්ඩුයිනෝ code කරමු - ArduinoDroid

  තෑන්ක්ස්
 13. arduino tution කරනවා නේද?

  කොහේද තියෙන්නේ ඒක?

  වයස් බේදයක් තියෙනවද? ඕනෙම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්ද?

 14. 4w chassis

  මට ආර්ඩුඊනෝ රොබෝ චැසියක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මගේ ලග ගියර් මෝටර් 4 තියෙනවා. මට චැසිය විතරක්ගන්න පුළුවන්ද? කීයක් විතර වෙනවද?
 15. KY-022 INFRARED RECEIVER MODULE

  Description Arduino IR receiver module KY-022, reacts to 38kHz infrared light. KY-022 Specifications This module consists of a 1838 IR receiver, a 1kΩ resistor and a LED. It works together with the KY-005 IR transmitter module. Compatible with popular electronic platforms like Arduino, Raspberry Pi and ESP8266. Operating Voltage 2.7 to 5.5V Operating Current 0.4 to 1.5mA Reception Distance 18m Reception Angle ±45º Carrier Frequency 38KHz Low Level Voltage 0.4V High Level Voltage 4.5V Ambient Light Filter up to 500LUX KY-022 Connection Diagram Connect the Power line (middle) and ground (-) to +5 and GND respectively. Connect signal (S) to pin 11 on the Arduino. Line un IR receiver and transmitter. KY-012 Arduino S Pin 11 middle +5V – GND KY-022 Arduino Code The following Arduino sketch uses the IRremote library to receive and process infra-red signals. Use the KY-005 IR transmitter module to serially send data to this module. Links to the required libraries for KY-022 Arduino example sketch can be found in the Downloads section below. #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; // define input pin on Arduino IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; // decode_results class is defined in IRremote.h void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); irrecv.resume(); // Receive the next value } delay (100); // small delay to prevent reading errors } View the full article
 16. KY-022 INFRARED RECEIVER MODULE

  Description Arduino IR receiver module KY-022, reacts to 38kHz infrared light. KY-022 Specifications This module consists of a 1838 IR receiver, a 1kΩ resistor and a LED. It works together with the KY-005 IR transmitter module. Compatible with popular electronic platforms like Arduino, Raspberry Pi and ESP8266. Operating Voltage 2.7 to 5.5V Operating Current 0.4 to 1.5mA Reception Distance 18m Reception Angle ±45º Carrier Frequency 38KHz Low Level Voltage 0.4V High Level Voltage 4.5V Ambient Light Filter up to 500LUX KY-022 Connection Diagram Connect the Power line (middle) and ground (-) to +5 and GND respectively. Connect signal (S) to pin 11 on the Arduino. Line un IR receiver and transmitter. KY-012 Arduino S Pin 11 middle +5V – GND KY-022 Arduino Code The following Arduino sketch uses the IRremote library to receive and process infra-red signals. Use the KY-005 IR transmitter module to serially send data to this module. Links to the required libraries for KY-022 Arduino example sketch can be found in the Downloads section below. #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; // define input pin on Arduino IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; // decode_results class is defined in IRremote.h void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); irrecv.resume(); // Receive the next value } delay (100); // small delay to prevent reading errors } View the full article
 17. KY-016 RGB FULL COLOR LED MODULE

  Description KY-016 Arduino full color 5mm RGB LED, different colors can be obtained by mixing the three primary colors Specifications This module consists of a 5mm RGB LED and three 150Ω limiting resistors to prevent burnout. Adjusting the PWM signal on each color pin will result on different colors. Operating Voltage 5V LED drive mode Common cathode driver LED diameter 5 mm KY-016 Connection Diagram Connect the red pin (R) on the KY-016 to pin 11 on the Arduino. Blue (B) to pin 10, green (G) to pin 9 and ground (-) to GND. Notice that you do not need to use limiting resistors since they are already included on the board. KY-016 Arduino R Pin 11 B Pin 10 G Pin 9 – GND KY-016 Example Code The following Arduino sketch will gradually increase/decrease the PWM values on the red, green and blue pins causing the LED to cycle through various colors. int redpin = 11; // select the pin for the red LED int bluepin =10; // select the pin for the blue LED int greenpin =9; // select the pin for the green LED int val; void setup() { pinMode(redpin, OUTPUT); pinMode(bluepin, OUTPUT); pinMode(greenpin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { for(val = 255; val > 0; val--) { analogWrite(11, val); analogWrite(10, 255 - val); analogWrite(9, 128 - val); Serial.println(val, DEC); delay(5); } for(val = 0; val < 255; val++) { analogWrite(11, val); analogWrite(10, 255 - val); analogWrite(9, 128 - val); Serial.println(val, DEC); delay(5); } } View the full article
 18. KY-016 RGB FULL COLOR LED MODULE

  Description KY-016 Arduino full color 5mm RGB LED, different colors can be obtained by mixing the three primary colors Specifications This module consists of a 5mm RGB LED and three 150Ω limiting resistors to prevent burnout. Adjusting the PWM signal on each color pin will result on different colors. Operating Voltage 5V LED drive mode Common cathode driver LED diameter 5 mm KY-016 Connection Diagram Connect the red pin (R) on the KY-016 to pin 11 on the Arduino. Blue (B) to pin 10, green (G) to pin 9 and ground (-) to GND. Notice that you do not need to use limiting resistors since they are already included on the board. KY-016 Arduino R Pin 11 B Pin 10 G Pin 9 – GND KY-016 Example Code The following Arduino sketch will gradually increase/decrease the PWM values on the red, green and blue pins causing the LED to cycle through various colors. int redpin = 11; // select the pin for the red LED int bluepin =10; // select the pin for the blue LED int greenpin =9; // select the pin for the green LED int val; void setup() { pinMode(redpin, OUTPUT); pinMode(bluepin, OUTPUT); pinMode(greenpin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { for(val = 255; val > 0; val--) { analogWrite(11, val); analogWrite(10, 255 - val); analogWrite(9, 128 - val); Serial.println(val, DEC); delay(5); } for(val = 0; val < 255; val++) { analogWrite(11, val); analogWrite(10, 255 - val); analogWrite(9, 128 - val); Serial.println(val, DEC); delay(5); } } View the full article
 19. products Arduino Items ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද?

  දුර බැහැර කට්ටියට ardino පටන් ගන්න. ජොබ් වල ඉන්න කට්ටියට ෆෝන් එකෙන් live සම්බන්ධ වෙන්න, ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න වැඩ සටහන් පටන් ගන්න. මම පැල්වත්ත suger company instrument and electrical tecnician මට ගොඩක් උවමනා ඔයාලගේ වැඩසටහන්
 1. Load more activity
×